Poradenstvo v oblasti obchod s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a v oblasti priemyselnej bezpečnosti.

 
 
 

Vojenský materiál, zbrane a strelivo - poradenstvo + armyshop

Vojenský materiál (podľa nového zákona "výrobky obranného priemyslu"), vojenské zbrane a strelivo - to sú komodity, obchodovanie s ktorými prináša so sebou špeciálne povolenia vydávané podľa zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Pred požiadaním o vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu) je potrebné získať previerku priemyselnej bezpečnosti spoločnosti.

Zbrane a strelivo na civilné použitie (na osobnú ochranu, na poľovnícke, ale aj športové účely) - to sú komodity, obchod s ktorými takisto vyžaduje špeciálne podmienky vykonávania obchodu.

Naša firma je jedinou na Slovensku, ktorá ponúka poradenskú činnosť v oblasti obchodovania s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu), zbraňami a strelivom vrátane prípravy žiadosti o vydanie potvrdenia o previerke priemyselnej bezpečnosti, ktoré je nevyhnutnou podmienkou získania povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu).

Vychádzame z profesionálneho prístupu pri riešení administratívnych a organizačných požiadaviek klientov a zo znalosti špeciálneho prostredia v oblasti obchodovania s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu), zbraňami a strelivom.

V obchodnej činnosti sa zameriavame na armyshopový tovar a vojenský materiál, na ktorý nie sú potrebné špeciálne povolenia.

 

KRÉDO NAŠEJ PRÁCE :

KVALITA, ODBORNOSŤ, DISKRÉTNOSŤ A SPOKOJNOSŤ KLIENTA.