Hlásenie zmeny na NBÚ

 
 
 

Hlásenie zmeny na NBÚ

       V súlade s ods. 11 § 45 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov je povinný podnikateľ počas doby trvania jemu vydaného potvrdenia o previerke priemyselnej bezpečnosti poslať Národnému bezpečnostnému úradu v termíne do 31.03.2013 hlásenie o zmene údajov bezpečnostného dotazníka podnikateľa.
 

Neviete si rady s prípravou hlásenia zmeny, neváhajte, naša firma je Vám k dispozícii.