Vydanie Výnosu MH SR č. 2/2012

 
 
 

Vydanie Výnosu MH SR č. 2/2012

       Dňa 30.06.2012 nadobudol účinnosť Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2012 zo dňa 16.12.2011, ktorým sa určuje zoznam jednotlivých položiek (VM-iek) pre jednotlivé druhy transferových licencií vojenského materiálu.

       VYKONÁVAME  PORADENSKÚ  ČINNOSŤ K USTANOVENIAM   ZÁKONA   Č.  392/2011  Z.z.  O  OBCHODOVANÍ  S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU   O   LICENČNOM KONANÍ    V   RÁMCI   EURÓPSKEJ   ÚNIE   –  O   TRANSFEROVÝCH   LICENCIÁCH   NA   POŽIADANIE   AJ   PRIAMO   VO   FIRMÁCH. 

Bližšie informácie pre vojenský materiál a obchodovanie s ním je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.