Vydanie Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 3/2012

 
 
 

Vydanie Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 3/2012

       Dňa 26.07.2012 bol Ministerstvom hospodárstva SR vydaný Výnos č. 3 z 29.06.2012, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu. Nový Výnos nadobudne účinnosť 01.08.2012.
Nový zoznam výrobkov obranného priemyslu prináša 3 zásadné zmeny.

Bližšie informácie k vydanému zoznamu vojenského materiálu je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.