Vojenský materiál, zbrane, strelivo a priemyselná bezpečnosť