Obchod a zákony pre vojenský materiál, zbrane, strelivo

 
 
 

Zbrojárstvo na Považí opäť ožije

Slovensko spúšťa spoločné projekty v oblasti vyzbrojovania s Poľskom

 

Obrázok k článku

Slovensko a Poľsko budú spolupracovať na dvoch projektoch v oblasti vyzbrojovania. Vyplýva to zo zámeru o spolupráci (Letter of Intent), ktorý dnes v Siemanoviciach podpísali predseda vlády SR Robert Fico a poľská premiérka Ewa Kopaczowá za účasti oboch ministrov obrany. Spolupráca sa bude týkať výroby vojenských vozidiel Rosomak – Scipio 8 x 8, kde bude Poľsko dodávať podvozok a slovenská strana vežu. Druhým projektom sú možné generálne opravy samohybných kanónových húfnic DANA, ktoré má vo výzbroji poľská armáda, a to na základe know-how, ktoré vlastní Slovenská republika.

„Potrebujeme modernizovať techniku v ozbrojených silách. Máme rôzne možnosti, ale myslím si, že zapojenie slovenského zbrojárskeho priemyslu do tohto procesu je najlepším možným riešením. Je to kombinácia bojového vozidla, na ktorom bude participovať poľská strana v podobe samotného vozidla a slovenská strana v podobe veže. Takýto projekt považujem za ideálne riešenie. Dnešný podpis takzvaného Letter of Intent je výhodný tak pre Slovensko ako aj Poľsko,“ uviedol premiér Robert Fico.

„Som presvedčená, že naša spolupráca, ktorá povedie k spoločnej poľsko – slovenskej značke bude dobrou vizitkou oboch našich krajín. Tento projekt povedie k zvýšeniu našej spoločnej spôsobilosti,“ povedala poľská premiérka Kopaczowá.

Slovenská republika plánuje kolesovým vozidlami 8x8 poľsko-slovenskej výroby postupne vyzbrojiť dva prápory. V prvej fáze by malo ísť o 31 vozidiel, ktoré nahradia dosluhujúce OT – 64. Výhodou je možnosť financovania projektu z fondu poľskej vlády, čo umožní viacročné postupné splácanie dodaných vozidiel, pričom prvé kusy nových transportérov môžu mať naši vojaci k dispozícii ešte pred koncom tohto roka. Vežu pre Scipio budú vyrábať spoločnosti DMD Group a EVPÚ Nová Dubnica.

„My sme zvažovali viacero možností, avšak v pomere cena, kvalita, podpora domáceho zbrojárskeho priemyslu, naši odborníci vyhodnotili, že ide o najlepšie možné riešenie. Viac ako 70 percent pozemnej techniky je po životnosti a my túto situáciu musíme akútne riešiť. Na samite vo Walese prezident, ktorý je hlavným veliteľom ozbrojených síl, deklaroval navyšovanie rozpočtu rezortu obrany,“ povedal minister obrany SR Martin Glváč. Zároveň zdôraznil, že z pohľadu pozemných síl pôjde o najväčší modernizačný projekt v histórii, pričom financovanie bude do budúcnosti nastavené tak, že ho bude možné zvládnuť z rozpočtu rezortu obrany.

S nákupom vozidiel 8x8 počíta Biela kniha o obrane SR. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Milan Maxim zdôraznil, že vozidlá Rosomak sú odskúšané v náročných podmienkach v Afganistane a sú plne kompatibilné v rámci NATO. „Navyše získame okamžite obranné spôsobilosti tohto druhu, čo je vzhľadom na zastaranú pozemnú techniku tou najväčšou výhodou,“ uviedol.

Rovnako aj druhý z projektov - generálne opravy a servis poľských 152 mm samohybných kanónových húfnic DANA v maximálnej možnej miere podporuje náš domáci zbrojársky priemysel. „Už takto pred rokom som avizoval, že chcem podporiť tento zámer u svojich kolegov z V4 a dnes tu máme výsledok. Húfnice DANA sa budú opravovať u nás na Považí,“ zdôraznil šéf rezortu obrany s tým, že k podpore slovenského zbrojárskeho priemyslu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Generálne opravy a servis by mala podľa deklarácie robiť spoločnosť ZŤS Špeciál, ktorá patrí do skupiny DMD Group. Je totiž nielen vlastníkom know-how na samotnú výrobu, zabezpečenie náhradných dielov, ale dokáže poskytnúť servis s patričnými opravárenskými kapacitami.
 
Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Michal Psota, KOd, Úrad vlády SR - Dátum: 03.07.2015
 
 
 
 
 

PREVIERKA PRIEMYSELNEJ BEZPEČNOSTI SPOLOČNOSTI

Previerku priemyselnej bezpečnosti potrebuje spoločnosť alebo živnostník na podnikateľské činnosti predpísané zákonnými normami Slovenskej republiky.
Potvrdenie o previerke sa spravidla Národným bezpečnostným úradom vydáva na 5 rokov.
Naša firma ponúka poradenskú činnosť pri vypracovaní komplexnej žiadosti o vydanie potvrdenia o previerke priemyselnej bezpečnosti subjektom, ktorí o previerku žiadajú prvýkrát, ale ponúka aj poradenskú činnosť pri vypracovaní komplexnej žiadosti subjektom o "pokračovanie" v previerke priemyselnej bezpečnosti(niekedy sa nedá použiť žiadosť spred 5 rokov).
Zároveň svoje poradenské služby ponúkame aj pri vypracovaní žiadosti o bezpečnostnú previerku osoby, ak subjekt je vlastníkom potvrdenia o previerke priemyselnej bezpečnosti alebo pri vypracovaní hlásení na NBÚ.
Pracujeme rýchlo a diskrétne.

JAZOLA
 

 

Vydanie zákona č.144/2013 Z.z. o obchodovaní s určenými výrobkami

         V Zbierke zákonov čís. 35/2013 bol vydaný zákon č. 144/2013 Z.z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorý od 30.09.2013 ruší známy doteraz platný zákon č. 292/2009 Z.z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. 
       Súčasná doba prináša potrebu rýchlej reakcie na neustále sa meniace podmienky obchodovania aj s civilnými zbraňami a strelivom.
         Novovydaný zákon prináša nový vietor do obchodovania s civilnými zbraňami a strelivom ako na teritóriu Európskej únie, tak aj vo vzťahu na tretie krajiny.
      Zákon zároveň rozširuje sortiment určených výrobkov o prístroje na rušenie elektronických signálov, zákonodarca zatiaľ v predloženom návrhu zoznamu a kategorizácie určených výrobkov, použitom pri schvaľovaní zákona v NR SR, túto komoditu nezahrnul do zoznamu a kategorizácie určených výrobkov. 
        V návrhu zoznamu a kategorizácie určených výrobkov ďalej zákonodarca rozšíruje sortiment určených výrobkov o zbrane a strelivo na zberateľské účely(pravdepodobne asi znehodnotené a expanzné zbrane a znehodnotené strelivo) a zbrane a strelivo staršie ako 100 rokov (MK SR doteraz vydávalo licencie na vývoz zbraní starších ako 50 rokov).


JAZOLA

 

Hlásenie zmeny na NBÚ

       V súlade s ods. 11 § 45 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov je povinný podnikateľ počas doby trvania jemu vydaného potvrdenia o previerke priemyselnej bezpečnosti poslať Národnému bezpečnostnému úradu v termíne do 31.03.2013 hlásenie o zmene údajov bezpečnostného dotazníka podnikateľa.
 

Celý článok...
 

Novelizácia zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

       Dňa 11.09.2012 schválila NR SR novelizáciu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorá v blízkych dňoch vyjde v Zbierke zákonov.

       Novelizáciou zákona došlo k zmenám v položke 154 prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. týkajúcej sa oblasti obchodovania s určenými výrobkami – zákon 292/2009 Z.z.(civilné zbrane) a oblasti obchodovania s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu) - zákon č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

        Zároveň došlo k doplneniu nových položiek prílohy zákona 145/1995 Z.z. a to položiek 271 a 272 týkajúcich sa oblasti ochrany utajovaných skutočností, na základe ktorých je spoplatnená previerka priemyselnej bezpečnosti podnikateľa potrebná pre vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom (výrobkami obranného priemyslu).
Skončenie platby kolkovými známkami sa presunulo z 30.09.2013 na 30.09.2014.
Novelizácia nadobúda účinnosť dňa 1.10.2012.

 

 

Vydanie Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 3/2012

       Dňa 26.07.2012 bol Ministerstvom hospodárstva SR vydaný Výnos č. 3 z 29.06.2012, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu. Nový Výnos nadobudne účinnosť 01.08.2012.
Nový zoznam výrobkov obranného priemyslu prináša 3 zásadné zmeny.

Celý článok...
 

Vydanie Výnosu MH SR č. 2/2012

       Dňa 30.06.2012 nadobudol účinnosť Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2012 zo dňa 16.12.2011, ktorým sa určuje zoznam jednotlivých položiek (VM-iek) pre jednotlivé druhy transferových licencií vojenského materiálu.

       VYKONÁVAME  PORADENSKÚ  ČINNOSŤ K USTANOVENIAM   ZÁKONA   Č.  392/2011  Z.z.  O  OBCHODOVANÍ  S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU   O   LICENČNOM KONANÍ    V   RÁMCI   EURÓPSKEJ   ÚNIE   –  O   TRANSFEROVÝCH   LICENCIÁCH   NA   POŽIADANIE   AJ   PRIAMO   VO   FIRMÁCH. 

Celý článok...