Služby v oblasti obchodovania so zbraňami a strelivom - povoľovacie konanie a licenčné konanie.

 
 
 

Poradenstvo v oblasti vojenský materiál, zbrane, strelivo, previerka priemyselnej bezpečnosti

1. Vojenský materiál - výrobky obranného priemyslu

• poradenská činnosť v oblasti obchodovania s vojenským materiálom vo vzťahu na ochranu utajovaných skutočností - príprava žiadosti o previerku priemyselnej bezpečnosti spoločnosti, ktorá musí byť súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vrátane zastupovania žiadateľa v povoľovacom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie licencie na vývoz, dovoz alebo transfer vojenského materiálu vrátane zastupovania žiadateľa v licenčnom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri spracovaní rozkladu voči rozhodnutiu ústredných orgánov štátnej správy o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom alebo o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na dovoz, vývoz alebo transfer vojenského materiálu

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní štatistických výkazov v oblasti obchodovania s vojenským materiálom


2. Zbrane a strelivo pre civilné využitie

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia na nákup a predaj zbraní a streliva vrátane prípravy a spracovaní žiadosti o zbrojnú licenciu"

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz zbraní a streliva vrátane zastupovania žiadateľa v licenčnom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri spracovaní rozkladu voči rozhodnutiu ústredných orgánov štátnej správy o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz zbraní a streliva

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní štatistických výkazov v oblasti nákupu a predaji zbraní a streliva.

Celý článok...