Poradenstvo v oblasti vojenský materiál, zbrane, strelivo, previerka priemyselnej bezpečnosti

 
 
 

Poradenstvo v oblasti vojenský materiál, zbrane, strelivo, previerka priemyselnej bezpečnosti

1. Vojenský materiál - výrobky obranného priemyslu

• poradenská činnosť v oblasti obchodovania s vojenským materiálom vo vzťahu na ochranu utajovaných skutočností - príprava žiadosti o previerku priemyselnej bezpečnosti spoločnosti, ktorá musí byť súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vrátane zastupovania žiadateľa v povoľovacom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie licencie na vývoz, dovoz alebo transfer vojenského materiálu vrátane zastupovania žiadateľa v licenčnom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri spracovaní rozkladu voči rozhodnutiu ústredných orgánov štátnej správy o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom alebo o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na dovoz, vývoz alebo transfer vojenského materiálu

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní štatistických výkazov v oblasti obchodovania s vojenským materiálom


2. Zbrane a strelivo pre civilné využitie

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia na nákup a predaj zbraní a streliva vrátane prípravy a spracovaní žiadosti o zbrojnú licenciu"

• poradenská činnosť pri príprave žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz zbraní a streliva vrátane zastupovania žiadateľa v licenčnom (správnom) konaní

• poradenská činnosť pri spracovaní rozkladu voči rozhodnutiu ústredných orgánov štátnej správy o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz zbraní a streliva

• poradenská činnosť pri príprave a spracovaní štatistických výkazov v oblasti nákupu a predaji zbraní a streliva.

Pri príprave žiadosti o vydanie osvedčenia o previerke priemyselnej bezpečnosti spoločnosti zníženie ceny za prípravu na úroveň 50-60% predchádzajúcich cien.

Máte záujem predávať a nakupovať vojenský materiál, zbrane alebo strelivo alebo neviete si rady so žiadosťou o transferovú licenciu, žiadosťou o licenciu na dovoz, či vývoz vojenského materiálu?


Nič ľahšie, stačí zatelefonovať alebo poslať dotaz elektronicky, v oblasti poradenskej činnosti pracujeme 24 hodín denne.